หลวงพ่อเฉลิมโชค

สถานที่วัดป่ากล้วย(วัดป่า) ตรงข้ามกับ อบต.คุ้งตะเภา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ (ถนนพิษณุโลก-แพร่สายใหม่)
http://www.dhammapakluay.com/home_desktop/location/1

สาขาอื่น ๆ ให้เปลี่ยนเพียงตัวเลขท้ายสุดเท่านั้น ติดต่อสอบถาม หรือดูแผนที่ได้จากเว็บ ควรเริ่มที่
สาขาคลองหลวง ปทุมธานี , ดอยเทพเนรมิต แม่อาย เชียงใหม่, วัดป่ากล้วย อุตรดิตถ์ และสาขาอื่น ๆ

ข้าพเจ้าขอน้อมระลึกถึงพระคุณของหลวงพ่อเฉลิมโชค
และขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าจงดำเนินไปตามอำนาจแห่งบุญบารมีเทอญ
(ข้าพเจ้าเบื่อหน่ายที่ต้องทำอะไรตามโลก ประกาศ ณ วันที่ 31 พ.ค.2559 เวลา 22.02 น.)