บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม
 บทที่ 2 องค์ประกอบของโปรแกรมภาษาปาสคาล
 บทที่ 3 แบบของข้อมูล
 บทที่ 4 คำสั่งและการเขียนโปรแกรม
 บทที่ 5 ข้อมูลแบบสตริงและอาร์เรย์
 
 
   ผู้จัดทำ     คำอธิบาย     Web Board     Chat Room