ข้อมูลแบบบูลีน (Boolean)
 

          ข้อมูลแบบบูลีน คือ ข้อมูลที่เก็บค่าความเป็นจริง คือ TRUE กับค่าความเป็นเท็จ คือ FALSE ใช้เนื้อที่ในหน่วยความจำ 1 ไบต์ ต่อ 1 ค่า ข้อมูลแบบบูลีนนี้ไม่สามารถรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดเข้ามาได้ทั้งนี้เนื่องจากว่าใช้ในการกำหนดหรือสร้างสถานะเพื่อใช้เป็นเงื่อนไขในโปรแกรม แต่ข้อมูลแบบบูลีนสามารถแสดงผลออกทางจอภาพหรือทางเครื่องพิพม์ได้เช่นเดียวกับข้อมูลแบบอื่น ๆ การกำหนดตัวแปรชนิดนี้ต้องกำหนดด้วย “BOOLEAN”

Back