บทเรียนช่วยสอนLinkauthorwarelinkค้นหาในgooglesanook.comhotmail.comเรียนรู้MacromedialinkmediaบทเรียนlinkบทเรียนE-learning
เข้าใจเบื้องต้นกับCAItutorials/authorware
เกณฑ์คะแนน
หาหนังสืออ่าน
ประวัติผู้สอน
webboard
41226213คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พระราชบัญญัติการศึกษา
ตอบข้อคำถาม
แบบทดสอบระหว่างเรียนบทเรียน
แบทดสอบก่อนเรียนบทเรียน
แบบทดสอบหลังเรียนบทเรียน